Spicy Cuisine

Best Of The Week Recipes Collection

Sản phẩm > Theo Công Năng > MAG-05


Tên vải: MAGNETIC

Mã vải: MAG-05

Khổ vải: 280 cm

Thành phần: 100% Polyester

Độ lặp lại của họa tiết: Không

Hướng dẫn sử dụng:

- Giặt khô
- Là ở nhiệt độ trung bình
- Không tẩy trắng
- Không vắt khô bằng máy

MAG-03MAG-05MAG-08