Spicy Cuisine

Best Of The Week Recipes Collection

Sản phẩm > Theo Collections > Menotti & Milan

Menotti & Milan là bộ sưu tập vải sofa gồm có 2 loại vải Menotti và Milan

- Menotti có khổ vải 145 cm và có thành phần 70% cotton, 25% polyester, 5% linen 

- Milan có khổ vải 145 cm và có thành phần 100% Polyester.

 

 

MILAN


MENOTTI