Spicy Cuisine

Best Of The Week Recipes Collection

Sản phẩm > Vải trơn > Vải trơn Milan

Tên vải: MILAN
Khổ vài: 145 cm
Thành phần: 100% Polyester
Độ lặp lại của họa tiết: Không
Hướng dẫn sử dụng:
- Giặt nhẹ nhàng ở nhiệt độ 40 độ C
- Là ở nhiệt độ trung bình
- Không tẩy trắng
- Không vắt khô bằng máy

MIL - 01


MIL - 02


MIL - 03


MIL - 04


MIL - 06


MIL - 09


MIL - 22


MIL - 30