Spicy Cuisine

Best Of The Week Recipes Collection

Sản phẩm > Theo Collections > Dimmer 2

Mỗi 1 mẫu vải mới của Phúc duy không chỉ được lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường mà còn phải được chụp ảnh phối cảnh cẩn thận để khách hàng có thể dễ dàng hình dung ra sản phẩm cuối cùng trông sẽ như thế nào cũng như những gợi ý về decor đi kèm. 
Chia sẻ với mọi người những bức ảnh một mẫu vải trong collection dimmer 2 (vải chắn sáng dệt) đã ra mắt.

Dimmer 2


Emma


Torino


Leonid