Spicy Cuisine

Best Of The Week Recipes Collection

Sản phẩm > Theo Công Năng > LE-23


Tên vải: SIMONI

Mã vải: LE-23

Khổ vải: 150 cm

Thành phần: 100% Polyester

Màu: Nâu

Độ lặp lại của họa tiết: Không

Hướng dẫn sử dụng:

- Giặt nhẹ nhàng ở nhiệt độ 40 độ C
- Là ở nhiệt độ trung bình
- Không tẩy trắng
- Không vắt khô bằng máy

7BD18DB39BA7JA-55JA-57JA-58LCA7LE-23NDA4SAK6