Spicy Cuisine

Best Of The Week Recipes Collection

Sản phẩm > Vải trơn > Vải trơn Jinia

Tên vải: JINIA
Khổ vài: 280 cm
Thành phần: 100% polyester
Họa tiết lặp lại: Không
Hướng dẫn sử dụng:
- Giặt nhẹ nhàng ở nhiệt độ 40 độ C
- Là ở nhiệt độ trung bình
- Không tẩy trắng
- Không vắt khô bằng máy

JI - 03N


JI - 05N


JI – 02


JI – 03


JI - 04


JI - 05


JI - 06


JI - 07


JI - 10


JI - 12


JI - 13


JI - 14


JI - 15


JI - 18