Spicy Cuisine

Best Of The Week Recipes Collection

Sản phẩm > Vải trơn > vải-trơn-peachy

Tên vải: PEACHY

Khổ vải: 280 cm

Thành phần: 100% Polyester - vải chắn sáng tráng Silicon

Độ lặp lại của họa tiết: Không

Hướng dẫn sử dụng:

- Giặt khô
- Là ở nhiệt độ trung bình
- Không tẩy trắng
- Không vắt khô bằng máy

PEA-01


PEA - 02


PEA-06


PEA-11


PEA-16


PEA-21