Spicy Cuisine

Best Of The Week Recipes Collection

Sản phẩm > Chắn nắng > Chắn nắng - Peachy

Tên vải : PEACHY

Khổ vài : 280 cm

Thành phần : 100% Polyester

Độ lặp lại của họa tiết : Không

Hướng dẫn sử dụng :

-Giặt nhẹ nhàng ở nhiệt độ 40 độ C
-Là ở nhiệt độ trung bình
-Không tẩy trắng
-Không vắt khô bằng máy

PEA-01


PEA-02


PEA-06


PEA-11


PEA-21